مهر ۱۰, ۱۳۹۶

ایمپلنت

  ایمپلنت ایمپلنت به صورت ثابت در داخل استخوان فک قرار می گیرد . امروزه می توان گفت جایگزین مناسب برای دندانهای مصنوعی به شمار می […]