دی ۲۱, ۱۳۹۶

تزریق چربی به چانه

تزریق چربی به چانه از مهمترین عوامل زیبایی چهره داشتن چانه ی متناسب با صورت است.برای تعیین اندازه ی مناسب چانه تحقیقاتی توسط پزشکان و جراحان […]