مهر ۸, ۱۳۹۸

مراقبت های بعد عمل زیبایی بینی

مراقبت های بعد از عمل زیبایی بینی جراح برای عمل زیبایی بینی به کمتر از دو ساعت زمان نیاز دارد، اما این در حالی است که […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

جراحی بینی به روش بسته

جراحی بینی به روش بسته جراحی زیبایی بینی دومین عمل زیبایی شایع در آمریکا می باشد . این نوع جراحی زیبایی مقام اول را در بین […]