آبان ۱۳, ۱۳۹۶

جراحی قوز بینی

جراحی قوز بینی بینی که دارای قوز و برآمدگی می باشد در اصطلاح بینی استخوانی گفته می شود که استخوان بندی محکم با غضروف قوی دارد، […]