تزریق کورتون بعد از جراحی بینی

دی ۳, ۱۳۹۶

تزریق کورتون به بینی

تزریق کورتون به بینی یکی از روش هایی که می توان بعد از جراحی بینی برای کاهش تورم بکار گرفت، تزریق کورتون می باشد که بیشتر […]