مهر ۸, ۱۳۹۸

مراقبت های بعد عمل زیبایی بینی

مراقبت های بعد از عمل زیبایی بینی جراح برای عمل زیبایی بینی به کمتر از دو ساعت زمان نیاز دارد، اما این در حالی است که […]
بهمن ۱, ۱۳۹۶

بهترین جراح بینی در اهواز

بهترین جراح بینی در اهواز با توجه به آمار گزارش شده از جراحی بینی به این نتیجه رسیده ایم که ایران در صدر جدول قرار دارد […]