عمل افتادگی نوک بینی

آذر ۵, ۱۳۹۶

ترمیم افتادگی نوک بینی

ترمیم افتادگی نوک بینی تشخیص و بررسی دقیق اینکه سوراخ های بینی دارای تورفتگی می باشد و یا نوک بینی ها دارای افتادگی می باشد دارای […]
آبان ۶, ۱۳۹۶

جراحی افتادگی نوک بینی

ترمیم افتادگی نوک بینی فرم زیبای بینی نقش مهمی را در زیبایی صورت ایفا می کند. شکل نوک بینی  در صورتی که ظاهر خوبی نداشته باشد […]